<ul>
<li>- Verhuurder zal steeds zorgdragen voor het in goede staat bevinden van de huurgoederen.</li>
<li>- De huurgoederen worden beneden gelost.</li>
<li>- De vermelde huurprijzen zijn excl. B.T.W. en voor het gebruik van 1 dag of korter. Voor langere termijn worden speciale tarieven berekend.</li>
<li>- Prijs- en modelwijzigingen zijn voorbehouden.</li>
<li>- Huurder dient de huurgoederen droog en veilig, dus binnen, te bewaren en schoon terug te geven en beneden klaar te zetten voor het terughalen.</li>
<li>- Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.</li>
<li>- Transportkosten worden berekend beneden een vastgesteld netto huurbedrag.</li>
<li>- VERLIES, BREUK OF BESCHADIGING van de huurgoederen worden aan de huurder berekend.</li>
</ul>